Jest nam ogromnie miło ogłosić wyniki konkursu „POZNAJEMY POLSKIE SOWY”, organizowanego w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Konkurs trwał od 22 stycznia do 21 lutego 2020 r. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej na temat gatunków sów występujących w Polsce.

Odzew przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania – na konkurs wpłynęło prawie 250 prac przygotowanych przez ponad 300 uczniów z 37 szkół z terenów województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (gminy leżące na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego).

Prace uczestników konkursu: obrazy, rysunki, plakaty, albumy, makiety, rzeźby, figurki 

Otrzymaliśmy bardzo różnorodne prace: obrazy, rysunki, plakaty, lapbooki, albumy, makiety, rzeźby, figurki, a nawet film prezentacyjny. Dzieci i młodzież użyły w swoich pracach zarówno tradycyjnych mediów artystycznych, jak i materiałów pochodzenia naturalnego, nasion, piór, rozmaitych mas plastycznych. Każda praca była piękna i wyjątkowa, w związku z czym, mieliśmy niezwykle trudne zadanie.

Podczas oceny prac braliśmy pod uwagę ich zgodność z celami konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania, pomysłowość i oryginalność oraz szacowaną ilość czasu włożoną w przygotowanie pracy. Po długich i burzliwych obradach, komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

III miejsce (ex aequo) – dla Nadii Szcześniewskiej ze Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim i Anny Zielińskiej ze Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie

II miejsce (ex aequo) – dla Igi Włochowicz ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zespole Szkół w Zakrzewie i Antoniego Prowadzisz ze Szkoły Podstawowej im. prof. W. Iwanowskiej w Pigży

I miejsce i wyjazd z grupą na 1-dniową wycieczkę edukacyjną do GWPK – dla Leny i Zofii Bundach ze Szkoły Podstawowej im. prof. W. Iwanowskiej w Pigży

Ponadto postanowiono przyznać wyróżnienia dla: Agaty Brzezowskiej (SP nr 3 w Gostyninie), Michała Grabowskiego (Szkoła Filialna w Więsławicach), Agnieszki Kottas (SP nr 1 w Brześciu Kujawskim), Julii Słomkowskiej (SP w Pigży), Michaliny Filipiak (SP w Choceniu), Marii Parady (SP w Izbicy Kujawskiej), Zosi Góryńskiej (SP w Pigży), Barbary Łuczak i Olgi Puczkarskiej (SP w Pigży), Kornelii i Seweryna Golis (ZPO w Lubieniu Kujawskim), Martyny Kudińskiej (SP w Pigży) oraz Sary Lewandowskiej, Dominiki Witkowskiej, Szymona Witkowskiego, Jana Majak, Łucji Szymczak, Krzysztofa Kurylo, Zofii Robaczewskiej i Christophera Tylera Juniora Wrighta (grupa z Cambridge Academy w Toruniu).

GRATULUJEMY!

Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie, aby ustalić szczegóły wycieczki. Dla wszystkich laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. natomiast pozostali uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. Nagrody i certyfikaty zostaną rozesłane pocztą w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Ich rodzicom i opiekunom za udział w konkursie. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach i do codziennego odkrywania świata przyrody..

Prace nie będą odsyłane. Jeśli jednak któryś z uczestników chciałaby odebrać swoje dzieło, zapraszamy po odbiór osobisty do Pracowni Dydaktycznej GWPK przy ul. Kołłątaja 24 w Kowalu, w dni robocze między 7:00 a 15:00.