Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajdują się następujące punkty widokowe

  • wieża przeciwpożarowa na Gorze Piekielnej w pobliżu Widonia,
  • skarpa leśna nad Jeziorem Lubiechowskim,
  • Wieża edukacyjno – obserwacyjna nad Jeziorem Rakutowskim,
  • Skarpa leśna z widokiem na wsie Cieplikowo, Lipianki i Lubaty,
  • Goren – punkt widokowy na trasie szlaku zielonego,
  • Góry – wieża przeciwpożarowa leśnictwa Podgórze,
  • Wieża przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Łąck,
  • Szosa Włocławek – Płock – panorama rzeki Wisły,
  • Panorama GWPK z zachodniego krańca wsi Boża Wola.