GWPK jest ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjności tego terenu decydują wyjątkowe walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze. 

W Parku występuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe Wisły. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z największych w Polsce kompleks wydm śródlądowych. Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").

Uwarunkowania osadnicze i społeczne

Na terenie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego sieć osadniczą tworzy 46 jednostek osadniczych – miejscowości wiejskich, które zamieszkuje łącznie około 7243 osób. Jednostki osadnicze w randze miast czy ośrodków gminno – miejskich zlokalizowane są poza granicami Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie np. Nowy Duninów, Łąck, Gostynin, Baruchowo, Kowal, Włocławek,

Stan infrastruktury na obszarach wiejskich wiąże się ze stopniem rozproszenia sieci osadniczej. Przeprowadzona analiza wykazała, że obszar Parku charakteryzuje się przewagą luźnej zabudowy skupionej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (50% wsi)

Sieć komunikacyjna

Sieć drogowa Gostynińsko – Włocławskiego Parku krajobrazowego tworzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Tworzą one swoistą sieć w układzie południkowym i równoleżnikowym.

W układzie równoleżnikowym:

  • droga krajowa Strzelno – Anusin Nr 62 (... Brześć Kujawski - Włocławek - Nowy Duninów - Płock - Wyszogród - Nowy Dwór Mazowiecki - Drohiczyn )
  • droga wojewódzka nr Nr 265 Tupadły – Kobylnik - Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin

W układzie południkowym:

  • droga krajowa międzyregionalna Nr 60 (Kutno – Płock – Ciechanów)
  • droga wojewódzka nr 573 Nowy Duninów – Gostynin,
  • droga powiatowa Nr 2907 Mostki -Kowal
  • droga krajowa - Nr 1 Gdańsk – Świecie -Toruń – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Katowice – Cieszyn – granica państwa,

Sieć kolejowa:

  • linią kolejowa (Kutno - Płock),
  • trasa linii kolei normalnotorowej Kutno – Toruń – Bydgoszcz – Piła