Jezioro Rakutowskie

Park obejmuje jeden z największych kompleksów leśnych Niziny Mazowieckiej. Urozmaicona rzeźba terenu, występowanie licznych jezior, rozległych terenów podmokłych i zabagnionych oraz bogatej i zróżnicowanej roślinności i fauny, przy stosunkowo niewielkim stopniu antropopresji wyróżnia ten teren wśród otoczenia i stanowi o jego walorach.

Administracyjne wojewódzka:

Województwo kujawsko-pomorskie

  • Gmina Baruchowo
  • Gmina Kowal
  • Gmina Włocławek

Województwo mazowieckie

  • Gmina Gostynin
  • Gmina Łąck
  • Gmina Nowy Duninów

Administracja Lasów Państwowych
a) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

  • Nadleśnictwo Gostynin 
  • Nadleśnictwo Łąck

b) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

  • Nadleśnictwo Włocławek