uczestnicy wycieczki w pasiece

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zaangażował się w obchody „Wielkiego Dnia Pszczół” .Ideą tego święta jest przekazanie jak największej liczbie osób wiedzy o niezastąpionej roli jaką te owady pełnią w środowisku oraz uświadomienie uczestnikom zagrożeń z którymi te pracowite stworzenia muszą się mierzyć.

W dniu 8 sierpnia 2015 r. została zorganizowana wycieczka do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz pasieki w Zawadzie Piaski. Podczas wycieczki uczestnicy zapoznali się z różnorodnością świata owadów zapylających, rolą i funkcją pszczołowatych w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym, produktami pszczelimi, produktami powstającymi dzięki zapylaniu przez te pożyteczne owady, problemami ochrony zapylaczy oraz możliwych rozwiązań, wskazanie działań, które każdy może podjąć na rzecz tych owadów.

Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem masowo ginących pszczół i edukacja na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do ich ratowania. Wierzymy, że działania zrealizowane w ramach akcji pozwolą odbiorcom lepiej poznać świat pszczół, zrozumieć ich znaczenie i potrzeby. Dziękujemy Panom: Andrzejowi Rybce, Adrianowi Stankiewiczowi oraz Edwardowi Sztopel za zaangażowanie i opiekę merytoryczną podczas trwania warsztatów.