Zapraszamy wszystkich pasjonatów wędrówek do zabawy w Ekoquesting. Questing jest rodzajem gry terenowej, podchodów z wątkiem edukacyjnym. Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki oraz rozwiązują zagadki i zadania umieszczone w scenariuszu na karcie questu.

Quest poza funkcją edukacyjną pełni ważne funkcje poznawcze, integracyjne, rekreacyjne i rozrywkowe. Jest bardzo ciekawą metodą promocji regionu i miejsc cennych pod względem przyrodniczym. Quest doskonale kształtuje w uczestnikach poczucie odpowiedzialności i troski za stan i zasoby środowiska naturalnego. Wyzwala w uczestnikach ciekawość, zaangażowanie, chęć poznawania i odkrywania.

Karty ze scenariuszami można otrzymać w wersji papierowej w Ośrodku edukacji ekologicznej w Rudzie, Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Górzno. Questy dostępne są również w wersji elektronicznej do pobrania (pdf) - patrz załącznik.

- Ekoquest nr 1 pt. "Leśna szkoła odkrywców"
- Ekoquest nr 2 pt. "Poznajemy drzewa i krzewy"
- Ekoquest nr 3 pt. "Na tropie sekretów przyrody"

Wypełnioną kartę questa należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie lub wrzucić do skrzynki pocztowej, wpisując wcześniej na karcie dane do kontaktu (np. numer telefonu lub adres e-mail). Twój quest zatwierdzimy pieczątką, a Ty za udział w zabawie otrzymasz dodatkowo „parkowy” upominek – również w formie wysyłkowej.

(Questy chronione są prawami autorskimi. Powielanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych itp. jest zabronione).