Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 36 obiektów uznanych za pomniki przyrody. Wśród nich największy udział mają okazałe, wiekowe drzewa, aleje i kompleksy drzew a także gatunki rodzimych krzewów oraz elementy przyrody nieożywionej np. głazy narzutowe.

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY GLPK (do pobrania).

Ze smutkiem informujemy, iż 25 grudnia br. nieznani sprawcy podpalili i zniszczyli "Dąb Rzeczypospolitej" - najokazalszy pomnik przyrody Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To tragiczne zdarzenie jest niepowetowaną stratą dla kapitału naturalnego parku krajobrazowego, regionu i województwa, a także dla wszystkich, którzy mieli okazję podziwiać to  piękne drzewo.

Rosło już w drugiej połowie XV wieku i przez prawie 6 wieków przetrwało ekstrema pogodowe i zawieruchy wojenne. Było w dobrej kondycji. Lepszej niż jeszcze 50 lat temu, kiedy to ubytek pnia był tak duży, że można było wejść do środka. Teraz było to już niemożliwe,  gdyż drzewo powoli „zamykało” niepożądany otwór.

Jest wielce prawdopodobne, że gdyby nie szalona ingerencja człowieka Dąb żyłby jeszcze dziesiątki jeśli nie setki lat, ciesząc swym widokiem następne pokolenia rodaków. Był najwartościowszym pomnikiem przyrody regionu i najważniejszym z 36 pomników GLPK. Wspólnie z Nadleśnictwem Brodnica będziemy zabiegać o to, aby nawet martwe drzewo pozostało w tym miejscu jako „świadek-pomnik” wspaniałego okazu przyrody, a także historii związanej z  miejscem, w którym rósł przez stulecia.