Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono cztery nowe ścieżki piesze, skierowane głównie do miłośników nordic walkingu, pn. "Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park". Trasy mają swój początek w osadzie leśnej Ruda przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej GLPK i tworzą cztery pętle o łącznej długości ok. 29 km.

W skład Nordic Walking Parku wchodzą ścieżki: żółta o długości 2,6 km, zielona o długości 5,7 km biegnąca przez Górzno, czerwona (10,4km) i oznakowana kolorem czarnym 10,2 km pętla. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”, ok. 500-letni pomnikowy Dąb Rzeczypospolitej, zabytkowy młyn wodny w Górznie, czy jaz na rzece Brynicy w Traczyskach, to tylko niektóre z czekających na trasach atrakcji. Zdecydowana większość szlaków to drogi leśne. Niewielkie fragmenty prowadzą asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Na trasach ustawiono tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Punkty pomiaru tętna pomogą określić puls, z jakim pokonujemy trasę.

Górznieńsko – Lidzbarski Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.

Trasa nr 1 – żółta – „ŹRÓDLANA”
(długość – 2,6 km; szacunkowy czas przejścia – 30 min)

Łatwa i przyjemna trasa poprowadzona ścieżkami leśnymi i krótkim fragmentem zabytkowego, pruskiego bruku. Po wykonaniu rozgrzewki, w czym pomocne mogą być ćwiczenia przedstawione na tablicy, ruszamy na trasę. Maszerujemy w kierunku wschodnim, aby po 900 m dojść do tablicy z ćwiczeniami, zlokalizowanej nieopodal pomnikowej sosny. Po wykonaniu ćwiczeń, których propozycje zawiera tablica, na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo. Szeroką leśną drogą pożarową nr 18 maszerujemy lasem mijając źródliska, i na 2,1 km trasy dochodzimy do skrzyżowania dróg. Skręcamy w lewo i wchodzimy na bruk. Razem z czarnym szlakiem, który przychodzi z prawej strony maszerujemy jeszcze 500 m, aby po pokonaniu 2,6 km pętli zakończyć nasz marsz przy budynkach byłego Nadleśnictwa w Rudzie.

Trasa nr 2 - zielona – „WIEJSKA”
(długość – 5,7 km; szacunkowy czas przejścia – 60 min)

Niespełna 6-kilometrowa trasa, przebiegająca znakomicie utrzymanymi leśnymi duktami i niewielkim fragmentem bruku. Po wykonaniu rozgrzewki ruszamy na trasę. Zabytkowym brukiem maszerujemy piękną aleją wśród starodrzewia, przekraczamy mostek na rz. Górzance i po pokonaniu 400 m trasy schodzimy z bruku. Za znakami szlaku maszerujemy prosto. Kilometr dalej dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Czerwony szlak, który towarzyszył nam od początku wędrówki, biegnie prosto w kierunku Górzna. My skręcamy w lewo. Maszerujemy polnymi drogami, ponownie przekraczamy rz. Górzniankę i na 2,5 km trasy ponownie łączymy się z czerwonym szlakiem. Brukową nawierzchnią maszerujemy w górę i na rozwidleniu dróg dochodzimy do przydrożnej kapliczki. Skręcamy w lewo i pomiędzy zabudowaniami wsi Fiałki wchodzimy do lasu. Jeszcze tylko kilka minut i dochodzimy do leśnej „autostrady” – drogi pożarowej nr 18, gdzie skręcamy w lewo. Kilometr dalej, przy tablicy ćwiczeń, znajduje się zwornik wszystkich 4 szlaków. Jeszcze tylko kilometr i dochodzimy do Rudy kończąc naszą wędrówkę.

Trasa nr 3 – czerwona – „KRAJOBRAZOWA”
(długość – 10,4 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz. 40 min)

Oznakowana kolorem czerwonym, 10,4 km trasa, poprowadzi przez miejscowość Górzno. Początkowo trasa pokrywa się ze szlakiem zielonym. Przy tablicy ćwiczeń szlaki rozdzielają się – my maszerujemy dalej prosto. Po kilkunastu minutach dochodzimy do asfaltu. Wchodzimy na chodnik i idziemy pomiędzy zabudowaniami Górzna. Mijamy zabytkowy Rynek, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego związany z działalnością Zakonu Bożogrobców, i serpentyną ul. Leśnej, pomiędzy jeziorami Górzno i Młyńskie, schodzimy w dół. Przy kąpielisku miejskim czeka na nas punkt pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu, przekraczamy szosę i maszerując ul. Wczasową przechodzimy obok pieczołowicie odrestaurowanego zabytkowego wodnego młyna. Pomiędzy zabudowaniami wsi Fiałki dochodzimy do połączenia ze szlakiem zielonym. Za moment wchodzimy do lasu i po dojściu do drogi pożarowej nr 18 skręcamy w lewo. Jeszcze tylko zwornik 4 szlaków przy tablicy ćwiczeń i po pokonaniu 10,4 kilometrowego dystansu, przy tablicy w Rudzie zamykamy czerwoną pętlę.

Trasa nr 4 - czarna – „PRZYRODNICZA”
(długość – 10,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz. 50 min)

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Górznieńsko – Lidzbarskiego Nordic Walking Park, ponad 10 -kilometrowa pętla oznakowana kolorem czarnym. Po wykonaniu rozgrzewki ruszamy w kierunku wschodnim. Leśnym duktem docieramy do skrzyżowania szlaków i przecinając go, drogą pożarową nr 19, maszerujemy niespełna 4 kilometry, aż do miejsca postojowego w rezerwacie przyrody „Jar Brynicy”. Korzystając ze znajdującej się tu tablicy do pomiaru tętna, sprawdzamy na jakim jego zakresie przebiega nasz marsz. Po zmonitorowaniu tętna maszerujemy dalej, aby za kilka minut dojść do tablicy informującej nas o pomniku przyrody - Dębie Rzeczypospolitej. Warto na chwilę zboczyć z trasy (100 m), aby nacieszyć oczy tym niecodziennym widokiem. Wracamy na szlak i wąską ścieżką maszerujemy przez rezerwat. Schodząc do jego granicy wychodzimy z lasu we wsi Traczyska. Po prawej, za drzewami porastającymi brzeg rz. Brynicy znajduje się warty zobaczenia, urokliwy jaz rzeczny na rz. Brynicy. Wracamy na szlak i maszerujemy polną drogą, aż do mostu na rz. Brynicy. Droga na most skręca w prawo, my idąc prosto ponownie wchodzimy do lasu. Po jego pokonaniu wychodzimy na rozległe, ciekawe ornitologicznie „łąki gutowskie” i wędrujemy polną ścieżką wzdłuż rz. Brynicy. Po dojściu do brukowej drogi skręcamy w lewo i kilometr dalej dochodzimy do Rudy.

 

 

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA PARKU !