Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24.03.2015 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Genowefa Nasierowska
ul. Krasińskiego 36/39
87-100 Toruń

Cena oferty (brutto):  2 400,00 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta 00/100)

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym tj. najniższa cena brutto.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty77 kB