Po raz 24. Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował Wystawę Grzybów, która odbyła się w dniach 3 – 4 października 2017 r.  na dziedzińcu siedziby parku. Działania te zrealizowaliśmy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym. Zajęcia przeprowadziły: dr Anna Kujawa i dr Barbara Grzesiak.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Uczestnicy poznali bogaty i różnorodny świat grzybów oraz  gatunki chronione zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Po części teoretycznej wyruszyliśmy do lasu na poszukiwanie okazów na wystawę, zebraliśmy 110 gatunków grzybów, wśród nich: jadalne, trujące i niejadalne.

Dwa kolejne dni poświęcone zostały warsztatom dla szkół średnich oraz prezentacji grzybów na wystawie. Uczniowie tucholskich szkół: Technikum Leśnego, Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Tucholskiej Szkoły Realnej skorzystali z nietypowych lekcji biologii przeprowadzonych w sali edukacyjnej TPK podczas, których  poznali tajniki rozpoznawania grzybów przy pomocy klucza mykologicznego oraz obserwowali zarodniki wykonując samodzielnie preparaty mikroskopowe. W warsztatach uczestniczyło 159 osób. Podczas dwudniowej wystawy grupy przedszkolne i szkolne oraz indywidualni zwiedzający przysłuchiwali się ciekawym wiadomościom o grzybach, o których mówił specjalista - mykolog.  Eksponowane  naturalne okazy grzybów przyciągnęły 885 osób, dla których przygotowaliśmy wydawnictwo pt. „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego”. Przyszłym leśnikom został także wygłoszony referat pt. „Mykoryza - wybór czy konieczność?”.