Uchwała numer XXXII/571/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.03.2013 r w sprawie
zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik do Uchwały nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r.
Statut Tucholskiego Parku Krajobrazowego

 1. Rozporządzenie nr 38/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego
  (Dz. Urz. Nr 120, poz.2018 z dnia 07.12.2004)
 2. Rozporządzenie Nr 59/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
  (Dz. Urz. Nr 58, poz.3951 z dnia 01.06.2006).pdf
 3. Rozporządzenie nr 8 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (Dz. Urz. Nr 69, poz. 1326 z dnia 07.06.2005)
 4. Rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego
  (Dz. Urz. Nr 34, poz. 716 z dnia 15.04.2009)