Miejski ogród przyjazny naturze.

Miasto, choć w powszechnej świadomości nie utożsamiane z ostoją przyrody, jest w rzeczywistości siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie tego specyficznego ekosystemu. Silne przekształcanie środowiska miejskiego negatywnie oddziałuje na możliwości przetrwania rodzimych zwierząt i roślin w mieście. Z tego powodu, w naszym otoczeniu coraz mniej jest żab, ptaków, chrząszczy, motyli i wielu innych zwierząt, które pełnią ważne funkcje przyrodnicze.

Aby przeciwdziałać tym negatywnym zmianom tworzyć można ogrody przyjazne naturze, które pomogą przetrwać otaczającej nas przyrodzie. Dobierając odpowiednie gatunki roślin oraz wykonując określone zabiegi pielęgnacyjne, a także zapewniając miejsca żerowania, rozrodu i kryjówki dla zwierząt, pomagamy przetrwać miejskiej bioróżnorodności. Dodatkowo ogród taki daje możliwość poznania otaczającej nas przyrody i oswojenia się z nią, dzięki czemu zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przyrodniczej także na terenie miasta. 

W związku z powyższym przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powstał edukacyjny ogród przyjazny naturze, w którym miejsce do życia znalazło wiele rodzimych i tradycyjnych gatunków roślin. W ogrodzie zainstalowano także: budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, hotele dla owadów oraz schrony dla płazów, gadów i innych drobnych ssaków.

Ogród przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego to niewielki ogród formalny z elementami charakterystycznymi dla założeń naturalistycznych. Zaprojektowany na planie koła podzielony został na cztery strefy funkcjonalne: reprezentacyjną, komunikacyjną, użytkową i gospodarczą. Natomiast ze względu na warunki świetlne i glebowe wyróżnić można strefy roślin: cieniolubnych, światłolubnych, zasadolubnych, kwasolubnych, sucholubnych i wilgociolubnych.

W celu edukacyjnym ogród wyposażony został w tabliczki z nazwą gatunkową występujących w nim roślin, co ułatwi ich rozpoznanie o każdej porze roku.

 

Tucholski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia edukacyjne pt. Miejski ogród przyjazny naturze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 52 33 437 12.