13 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy oraz Gmina Tuchola będą organizatorami warsztatów  ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym.

Spotkanie w godzinach wieczornych rozpocznie się prezentacją multimedialną w sali edukacyjnej parku w Tucholi. Następnie po krótkiej odprawie uczestnicy otrzymają karty inwentaryzacji sów, które indywidualnie wypełnią w terenie i około godz. 20.30 przewiezieni zostaną na wybrane stanowiska, gdzie odbędzie się najciekawsza praktyczna część warsztatów – nasłuchy i stymulacja głosowa. Po zakończeniu części terenowej grupa uda się do terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile koło Gostycyna. Tam zaplanowano ognisko integracyjne z kiełbaską. Zakończenie warsztatów planowane jest 14 kwietnia o godz. 00.15.