1. CELE KONKURSU:
• Poznanie wilka szarego jako gatunku w Polsce objętego ochroną prawną oraz Dyrektywą Siedliskową,
• Ochrona populacji wilka szarego w Borach Tucholskich,
• Poznanie biologii i zachowań społecznych gatunku,
• Weryfikacja nieprawdziwych informacji o wilkach,
• Wskazanie bezpiecznego zachowania człowieka w bliskim spotkaniu z wilkiem ,
• Pobudzenie do refleksji nad związkiem przyrody z człowiekiem i jego odpowiedzialności za stan i zachowanie bioróżnorodności,
• Poznanie pracy leśnika i służb ochrony przyrody na rzecz środowiska oraz zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych najbliższego środowiska,
• Pobudzenie sąsiadujących ze sobą szkół do rywalizacji zespołowej.

2. PRZEDMIOT KONKURSU:
• Populacja wilka szarego w regionie,
• Poznanie śladów i tropów wilka w naturze,
• Utrwalanie nawyków i zachowań człowieka w bliskim spotkaniu z dzikimi zwierzętami,
• Walory przyrodnicze i turystyczne Nadleśnictwa Tuchola i Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
• Formy ochrony przyrody,
• Wiedza ogólnoprzyrodnicza.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:
• W konkursie mogą wziąć udział klasy i kluby ekologiczne ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

4. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Klasy przystępujące do konkursu zgłoszą chęć uczestnictwa na
załączonym formularzu do dnia 14 kwietnia 2023 r., na adres: Tucholski
Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89 – 500 Tuchola, fax. 52
3342918

I ETAP:
• Klasa wytypuje trójkę przedstawicieli, która w dniu 16 maja 2023 r. w stołówce Technikum Leśnego w Tucholi (ul. Nowodworskiego 9-13), przystąpi do rozwiązania testu przyrodniczego:
- o godz. 9 30 klasy I-IV
- o godz. 10 30 klasy V-VIII
• Dodatkowo klasa może wykonać plakat społeczny pt. ”Nie patrz wilkiem na wilka”, który należy dostarczyć do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 10.00 do siedziby Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi. Plakat należy wykonać w formacie A3. Ocenie będą podlegać: jasność i czytelność plakatu, wydźwięk społeczny, technika plastyczna, oryginalność. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora(ów) oraz wskazaniem reprezentowanej klasy i szkoły.
Z chwilą zgłoszenia prac na konkurs, wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy nieodpłatnie przechodzą na organizatora.
• Za rozwiązanie testu przyrodniczego grupa może zdobyć max. 30 punktów.
• Dodatkowej ocenie będzie podlegał plakat, za który grupa może zdobyć max. 10 punktów.

II ETAP:
• Odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w „Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” w Pile.
Dojazd uczestników we własnym zakresie
Udział w II etapie wezmą trzyosobowe reprezentacje wyłonione w I etapie.

5. OCENA KONKURSU:
• Oceny dokona niezależne jury powołane przez organizatorów.
• Ocena będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII.

6. NAGRODY:
Nagrody dla finalistów – I, II, III miejsca oraz wyróżnienia dla reprezentantów klas w dwóch kategoriach wiekowych, zostaną sfinansowane ze środków Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola. Klasa zwycięska otrzymuje Puchar Przechodni.

7. ORGANIZATORZY:
• Nadleśnictwo Tuchola 
Gołąbek 4 
89 – 511 CEKCYN 
tel. 52 334 80 05, 334 80 73

• Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1
89 – 500 TUCHOLA
tel. 52 334 37 12

Wszystkich finalistów po zakończeniu II etapu zapraszamy na ognisko.


• Polecamy wydawnictwo: Sabina Nowak, Robert, W. Mysłajek „Po sąsiedzku z wilkami”, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka, 2022. /dostępne w wersji PDF, na stronie stowarzyszenia w zakładce publikacje/file:///C:/Users/Edukacja/Desktop/Po_sasiedzku_z_wilkami_2022-2%20(1).pdf

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac konkursowych i zdjęć z konkursu przez organizatora na stronie internetowej, w mediach i publikacjach.


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola, tel.: 523343712, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel. 602773867, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Przyroda wokół nas”
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów związanych z realizacją celów określonych w pkt. 3.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, jeśli będzie to konieczne aby prowadzić naszą działalność.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.