W dniach 7 – 9 października 2013 r. Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował różne formy edukacyjne dotyczące poznania świata grzybów. Działania te zrealizowane zostały przy współpracy z Nadleśnictwem Tuchola i Sekcją Mikologiczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego oddział w Łodzi. W Pierwszy dzień odbyły się teoretyczne i praktyczne warsztaty mykologiczne, w których uczestniczyli pracownicy parków krajobrazowych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Nadleśnictwa Tuchola, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi, nauczyciele oraz uczniowie wraz z opiekunami z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tucholi. Zajęcia przeprowadziły: dr Beata Sumorok z Sekcji Mikologicznej PTB i dr Anna Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Zebrane podczas zajęć różnorodne okazy grzybów powędrowały na wystawę, a oznaczono ich aż 110 gatunków, wśród których znalazły się gatunki jadalne, trujące i niejadalne.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się wczesnym rankiem grzybobraniem, w którym wzięło udział 17 mieszkańców z Tucholi i okolic. Grzybobranie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Tuchola pod opieką gospodarza lasu i pracownika TPK.

Ponad dwugodzinne zbieranie grzybów pozwoliło wyłonić zwycięzców w kilku kategoriach: Najwięcej zebranych grzybów: I miejsce – Krystyna Lamparska – 4,5 kg;  II miejsce- Daniel Kłosowski – 3,35 kg; III miejsce – Lilla Selka – 2,75 kg. Najciekawszy grzyb: I miejsce – Daniel Kłosowski; II miejsce - Lilla Selka, III miejsce – Jadwiga Figiel. Największa różnorodność grzybów jadalnych: Daniel Kłosowski, Halina Różek, Magdalena Kurpinowicz, w ich koszach znalazło się kilkanaście gatunków.

Zwycięzcy otrzymali sprzęt pomocny przy zbiorze grzybów: suszarki do grzybów, kosze wiklinowe oraz atlasy grzybów. Nagrody ufundowane zostały z dotacji WFOŚiGW w Toruniu. Wśród pozostałych grzybiarzy rozlosowane zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola.

Uroczyste otwarcie XX. wystawy odbyło się 8 października. Dodatkową atrakcją jubileuszowego otwarcia wystawy była degustacja regionalnych potraw z grzybów, którą przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Tucholi. Wystawa trwała 2 dni, a zwiedzających

wystawę oprowadzali specjaliści w dziedzinie mykologii. Ekspozycję naturalnych okazów grzybów odwiedziło 709 osób. W szkołach w Tucholi i okolicy oraz siedzibie TPK nadal trwają prelekcje nt. różnorodności grzybów. Dotychczas w zajęciach tych udział wzięło ponad 800 uczniów.

Chociaż impreza ma już 20 letnią tradycję, corocznie przyciąga mnóstwo osób zainteresowanych fascynującym światem grzybów. Warsztaty mykologiczne i wystawa to dobra okazja do odkrycia tajemnic jakie skrywa królestwo grzybów i zapoznania się z nowymi gatunkami grzybów jadalnych.