6 listopada 2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi odbył się po raz 10. konkurs „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic. Organizatorami są: Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola.

Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z Tucholi, Czerska i Chojnic. Celem konkursu było zdobywanie umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska i nabywanie nawyków ekologicznego stylu życia, np. segregacja surowców wtórnych oraz znajomość Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Śmieci – wielki problem dla lasów”. Uczestnicy konkursu rywalizowali w 3 kategoriach: zespół edukacyjno-terapeutyczny, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników część pisemną – test oraz konkurencje polegające na praktycznym rozpoznawaniu drzew i krzewów, narzędzi leśnych oraz wykorzystywaniu odpadów organicznych na kompost. Dodatkowe punkty można było zdobyć za ulotkę wykonaną w temacie konkursu. Oceny konkursu dokonali: Elżbieta Pieczka (plastyk), Stanisław Śpica (Nadleśnictwo Tuchola) i Piotr Grzmiel (Gmina Tuchola).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Danuta Benke z Tucholi, Łukasz Ossowski z Czerska i Radosław Klima z Chojnic, którzy ucieszyli się z otrzymanego sprzętu fotograficznego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie zakończyło się ciepłym posiłkiem ufundowanym przez gospodarzy szkoły.