Kolumna z figurą św.Jana Nepomucena na grobie poległych w bitwie ze Szwedami pod Woziwodą w 1659 r.