Wiosną, gdy natura budzi się do życia wśród ptaków obserwujemy niebywałe poruszenie. Dla większości gatunków rozpoczyna się bowiem pora lęgowa. Samce przywdziewają ozdobną szatę, intensywnie śpiewają, wykonują charakterystyczne tańce tzw. toki. Celem tych zachowań jest połączenie ptaków w pary oraz budowa gniazda, w którym będą złożone i wysiadywane jaja. Wybór miejsca oraz rodzaj materiału zależą od gatunku ptaka.

KORONY DRZEW

Myszołów
Krogulec
Wilga

PODSZYT

Dzięcioł duży
Sójka
Drozd śpiewak

RUNO LEŚNE

Rudzik
Pierwiosnek
Świergotek drzewny

„Mama ptaszka, tata ptak
wiją gniazdo tak i siak.
Znoszą piórka, włosie, mchy.
- Ja zdobyłem to a ty?
- Ja to niosę, a ty co?
- Trawka! Nitka! Puch! Ho! Ho!

Zwijali się, pracowali
skarb do skarbu przydawali
i, śpiewając niby z nut,
zbudowali domek – cud:
gniazdko ptasie takie oto”

Ewa Szelburg – Zarembina

ZAGADKA
Spacerując po lesie zapewne nie raz słyszeliście charakterystyczne
kukanie. Jest to głos wydawany przez samca kukułki w czasie

wiosennych godów. Zadanie polega na odnalezieniu wśród leśnej
gęstwiny, miejsca gniazdowania tego ptaka.