Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 58,5 km
Kod KP-4001-c
Typ szlak pieszy
Kolor czerwony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Na niektórych odcinkach piaszczysty.
Trasa Szlachta – Śliwice – Śliwiczki – Leśnictwo Sarnia Góra – Laski – Zazdrość – Stara Rzeka - rezerwat Brzęki im. Z. Czubińskiego - Orli Dwór (rezerwat Miedzno) – Borsukowo - Lipinki – Borowy Młyn – Bąkowski Młyn - Warlubie.
Krótki opis Szlak prowadzi po terenach działania ugrupowań partyzanckich AK, TOW „Gryf Pomorski” oraz współdziałających z nimi desantowych grup dywersyjno – wywiadowczych w końcowym okresie II wojny światowej. Do najbardziej atrakcyjnych odcinków tego szlaku można zaliczyć fragmenty przełomu Wdy w okolicach Starej Rzeki oraz rezerwaty przyrody: Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego i Miedzno.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 10,4 km
Kod KP-4014-n
Typ szlak pieszy
Kolor niebieski
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Na niektórych odcinkach trudny technicznie, szczególnie dla rowerzystów.
Trasa Łążek - Czarna Woda - Stara Rzeka
Krótki opis Szlak z Łążka w kierunku Czarnej Wody prowadzi duktami leśnymi. Najciekawiej prezentuje się na odcinku, na którym razem z żółtym szlakiem im.A.Hoffmanna biegnie malowniczym, zachodnim brzegiem głęboko wciętej w dolinę Wdy. Wytyczyli go druhowie z koła PTTK „Światowid” przy Komendzie Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto, którzy często przebywali w swej bazie w Czarnej Wodzie.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 19,5 km
Kod KP-4009-s
Typ szlak pieszy
Kolor czarny
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Łatwy technicznie
Trasa Tleń - jezioro Piaseczno - Stara Rzeka - Radańska – Osie.
Krótki opis Poświęcony jest pamięci Zdzisława Zagłoby-Zyglera (1908-1971), działacza harcerskiego i turystycznego, wieloletniego prezesa Klubu Turystów Pieszych „Piętaszki” w Bydgoszczy. Czarny szlak prowadzi leśnymi drogami o rekreacyjnym charakterze na północ i północny wschód od Tlenia. Najbardziej atrakcyjny odcinek tego szlaku wiedzie od jeziora Piaseczno, przy którym utworzono rezerwat przyrody, aż do Starej Rzeki, malowniczej miejscowości w dolinie Wdy.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 18,1 km
Kod KP-4010-c
Typ szlak pieszy
Kolor czerwony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami trudny technicznie
Trasa Tleń - Grzybek - Wierzchy
Krótki opis Szlak prowadzi wokół utworzonego w 1929r. zbiornika zaporowego Jeziora Żurskiego. Powstał on w wyniku spiętrzenia wód Wdy dla potrzeb elektrowni wodnej w Żurze. Była to trasa „nocnego rajdu” organizowanego w każdą pierwszą sobotę czerwca przez Klub Turystów Pieszych PTTK „Piętaszki” z Bydgoszczy.
Głównym walorem trasy są ciekawe przyrodniczo sosnowe lasy miejscami z dużą domieszką drzew liściastych, rezerwat florystyczny Jezioro Ciche, żeremia bobrów.