Od początku funkcjonowania Dyrekcja ZPKChiN organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów "Przyroda regionu i ochrona środowiska".
Współorganizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Świeciu, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs odbywa się wiosną i składa się z dwóch etapów. Pierwszy - pisemny, i drugi - ustny (finał).

Dla uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału, organizowana jest całodniowa wycieczka. Wszyscy biorący udział w konkursie (w I i II etapie) otrzymują nagrody w postaci wydawnictw promujących dolinę Dolnej Wisły. Do udziału w Konkursie zapraszane są wszystkie szkoły i gimnazja z terenu ZPKChiN.

Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy, przy współpracy: Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od 2001 roku organizuje międzyszkolne zawody o miano "Eko-Prezentera i Szkoły Eko-Prezenterów"

Głównym celem konkursu jest wykreowanie i zintegrowanie uczniów klas V i VI naszego miasta, zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska zdolnych do swobodnej, rzeczowej i publicznej prezentacji tych tematów. Uczeń, który najlepiej i najciekawiej zaprezentuje temat: "Walory przyrodnicze i kulturowe Zespołu Parków Nadwiślańskiego i Chełmińskiego" otrzyma tytuł "Eko-prezentera 2005 r.". Dodatkowo wybrana zostanie najlepsza "Szkoła Eko-prezenterów 2005 r.", której uczniowie otrzymają łącznie (za prace i wystąpienie) największą liczbę punktów.

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe w Bydgoszczy.