Jego celem jest:

  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  • inspirowanie działań kulturalno-społecznych i wydawniczych
  • upowszechnianie historii Świecia i regionu świeckiego
  • popularyzacja wiedzy o regionie.

TMZŚ swoje cele realizuje poprzez

  • Prowadzenie sesji popularno-naukowych,
  • Organizowanie spotkań literackich.
  • Współpracę z placówkami kultury, oświaty i nauki dla promowania Świecia i Ziemi Świeckiej.
  • Edycję i współwydawnictwo publikacji, wydawnictw książkowych, folderów, informatorów, przewodników dotyczących historii Świecia, turystyki oraz zamku pokrzyżackiego w Świeciu.
  • utworzenie w Świeciu Muzeum Ziemi Świeckiej i odpowiednie zagospodarowanie zamku pokrzyżackiego.
  • organizację corocznych imprez i konkursów m. in. "Dni Ziemi Świeckiej", "Nocne Śpiewanie na Zamku czyli Maraton Piosenki Turystycznej i Studenckiej", "Czy znasz Świecie".

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej pragnie kontynuować imprezy cykliczne oraz wprowadzić nowe, takie jak: konkurs plastyczny i fotograficzny o zasięgu powiatowym, spotkania z historią oraz piesze wyprawy przyrodnicze i grupowe wyjazdy do okolicznych muzeów i pomników przyrody.

Adres:
86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 139
tel. 52-3312720 lub 52-3311995

Prezesem TMZŚ jest Mirosław Sejkowski