"Szlak Nadwiślański" - zielony (ok. 51 km) - atrakcyjny i łatwy do przebycia szlak turystyczny, łączący Bydgoszcz ze Świeciem. Swój początek bierze na stacji kolejowej Bydgoszcz Leśna i biegnie razem z niebieskim szlakiem Brdy. W Bydgoszczy prowadzi u podnóża strefy krawędziowej natomiast w granicach gmin Osielsko i Dobrcz wkracza na wierzchowinę wysoczyzny morenowej. Od Topolinka do Głogówka Królewskiego wiedzie wałem przeciwpowodziowym. Szlak odznacza się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi.

Szlak "Na Diabelce" - czarny (ok. 11 km) - stanowi przedłużenie szlaku zielonego w kierunku północnym (do Sartowic). Na przeważającej długości prowadzi brzegiem Wisły, u podnóża stromych zboczy doliny Wisły i jest bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Wraz z czarnym szlakiem wiedzie ścieżka dydaktyczna "Czarcie Góry" na której zamontowano kładki z pomostami.

 

Szlak "Orlich Gniazd" - czarny (ok. 15 km, Ostromecko - Kamieniec). Wytyczony po leśnych drogach projektowanego rezerwatu przyrody "Mała Kępa Ostromecka" wzdłuż przybydgoskiego zakola Wisły. Szlak ciekawy krajobrazowo, na trasie liczne pomnikowe drzewa.

"Szlak Rezerwatów Ziemi Chełmińskiej" - żółty (około 48 km, Chełmno - ośrodek nad jeziorem Starogrodzkim - Uść - Kałdus - Starogród - Kiełp - Płutowo - Szymborno - Gołoty - Unisław - Raciniewo - Gzin - Reptowo - Mozgowina - Ostromecko - Strzyżawa - Fordon). Przebiega wzdłuż krawędzi doliny Wisły, ukazuje zróżnicowany krajobraz strefy krawędziowej. Na trasie znajduje się wiele atrakcji kulturowych i osobliwości przyrodniczych reprezentowanych głównie przez rezerwaty "Płutowo", "Zbocza Płutowskie" i "Góra Św. Wawrzyńca".

"Szlak Zamków i Martyrologii" - czerwony (około 12 km, Chełmno - Klamry - Rybieniec - Stolno - Kornatowo). Prowadzi dnem doliny Wisły, przekracza jej strefą krawędziową i biegnie na południe wierzchowiną wysoczyzny morenowej. Umożliwia poznanie walorów krajobrazowych, historię regionu, w tym męczeństwa jego mieszkańców w okresie II wojny światowej.

Szlak niebieski (około 11 km) - Klamry - leśnictwo Wabcz - Małe Łunawy - Wielkie Łunawy - Zalesie - Grudziądz. Prowadzi północno-zachodnim skrajem Wysoczyzny Chełmińskiej, na znacznym odcinku przez rozległy kompleks leśny porastający strefą krawędziową doliny Wisły. Eksponuje walory krajobrazowe i przyrodnicze, jak również zabytki architektury i budownictwa.

"Szlak Starego Chełmna" - zielony (okło 19 km), Chełmno - Rybaki - rezerwat przyrody "Ostrów Panieński" - ośrodek nad jeziorem Starogrodzkim - rezerwat przyrody "Góra Św. Wawrzyńca" - Starogród - Kałdus - Uść - Chełmno. Przebieg okrężny szlaku wokół miasta umożliwia poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miasta oraz okolicy, w tym wsi Starogród związanej z początkami obecnego miasta Chełmna.

"Szlak Panoramy Chełmna" - czarny (około 7 km), Chełmno - Uść - Dworzyska - Chełmno. Przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, umożliwiając obserwowanie od południa sylwety Chełmna - miasta na 9 wzgórzach.

"Szlak Przechowskiej Celulozy" - niebieski (okło 4 km), Chełmno - Rybaki - Głogówko - Świecie - Terespol. Prowadzi na zachodni brzeg rzeki Wisły w pobliżu firmy Frantschach. Umożliwia m.in. obserwowanie zabytkowego Chełmna z przeciwległego brzegu Wisły.

Szlak czarny (około 2 km) - Płutowo - pomnik martyrologii k. Płutowa. Prowadzi do pomnika martyrologii (miejsce straceń z II wojny światowej) trasą o istotnych walorach krajobrazowych, biegnącą rozcięciem erozyjnym w strefie krawędziowej Wysoczyzny Chełmińskiej.

Szlak czarny (około 2 km) - Unisław - wczesnośredniowieczne grodzisko k. Unisławia, usytuowane na stromej krawędzi doliny Wisły.

Szlak niebieski (okło 2 km) - Unisław - Raciniewo - Zamek Bierzgłowski. W granicach Zespołu Parków znajduje się początkowy odcinek tego szlaku, prezentującego walory przyrodnicze i kulturowe zachodniego fragmentu Ziemi Chełmińskiej.