Spis treści

Przedstawiamy państwu siedemnasty zestaw pytań VI edycji. Na odpowiedzi czekamy od 8.07.2015r. do 22.07.2015r.

Pytanie pierwsze: 
Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajdują się różnego typu szlaki piesze bądź rowerowe, ale również ścieżki dydaktyczne. Proszę podać ile ich jest na terenie parku oraz podać nazwę jednej z nich.

Pytanie drugie:
Nazwa Wdeckiego PK wzięła się od rzeki Wdy, czyli Czarnej Wody, proszę podać w jakim miejscu ma ta rzeka swój początek.

Podsumowanie siedemnastego zestawu pytań VI edycji "Z biegiem Wdy" 08.07-22.07.2015r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze:
Na terenie Parku znajduje się 9 ścieżek w tym 6 dydaktycznych i 3 trasy wycieczkowe np. ścieżka dydaktyczna „Zatoki”.

Odpowiedź na pytanie drugie:
Rzeka Wda ma początek na Równinie Charzykowskiej - wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi Osława-Dąbrowa koło Bytowa.

 Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

  1. Jakub z Kalisza
  2. Barbara z Chojnic
  3. Paweł z Warlubia
  4. Karolina z Warszawy
  5. Anna z Lniana
  6. Małgorzata z Silna