Spis treści

Przedstawiamy państwu dziesiąty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamy od 05.02.2018r. do 19.02.2018r.

Zadanie 1: Przedstawiamy Państwu poniżej obrazki przedstawiające nietypowy sprzęt, który był używany dawno dawno temu na terenie Borów Tucholskich. Proszę napisać jak nazywają się te „widełki” i do czego one służyły.

 jak nazywają się te widły i do czego one służyły

 jak nazywają się te widły i do czego one służyły

 jak nazywają się te widły i do czego one służyły

Zadanie 2: Niektóre ptaki są do siebie podobne a reprezentują różne gatunki. Wyróżniają się barwa ogona, plamką nad okiem czy innym szczegółem itp. Niedawno widzieliśmy nad zbiornikiem wodnym łyskę. Każdy chyba wie jak ona wygląda i przyszedł pomysł na odszukanie ptaka który może być podobny ale oczywiście z innego gatunku ale jest z tej samej rodziny. Proszę napisać jak nazywa się gatunek na zdjęciu.

 jak nazywa się gatunek na zdjęciu

Podsumowanie dziesiątego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 05.02.2018r. - 19.02.2018r r.

Odpowiedzi do zadania 1:
„Widełki” zawarte w pytaniu konkursowym to ości, którymi łowiono kiedyś ryby.

Odpowiedzi do zadania 2:
Ptak na zdjęciu to kokoszka wodna (Gallinula chloropus)

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

  1. Aleksandra z Bukowa
  2. Iwona z Gliwic
  3. Jarosław z Mrozy